Tuyển dụng Trưởng phòng Kế hoạch – Vận hành – Kinh doanh

Tuyển dụng Trưởng phòng Kế hoạch – Vận hành – Kinh doanh

Công ty Hà Đô PM Tuyển dụng:

Vị trí: Trưởng phòng Kế hoạch – Vận hành – Kinh doanh:

Mô tả công việc:

I. Công tác Kế hoạch:

 1. Chủ trì xây dựng kế hoạch tuần/tháng/năm, quản trị kế hoạch toàn công ty.
 2. Quản lý điều hành quản lý các kế hoạch, tiếp thị việc làm; đảm bảo nguồn việc và chỉ tiêu doanh số của công ty theo kế hoạch SXKD được duyệt.
 3. Chủ trì xây dựng kế hoạch/ chiến lược tiếp thị phát triển nguồn việc mới cho Công ty, triển khai tiếp thị đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.
 4. Phối hợp với Phòng Hành chính Nhân sự đánh giá hoàn thành kế hoạch của Công ty, các phòng/ban hằng tháng và đề xuất hệ số lương tháng của Công ty.

II. Công tác Quản lý Vận hành:

 1. Là đầu mối xử lý, phê duyệt các loại văn bản, báo cáo, đề xuất; rà soát nội dung hợp đồng…. từ Ban quản lý trước khi chuyển tiếp đến Ban điều hành, Hội đồng Quản trị công ty hoặc các đơn vị.
 2. Kiểm tra, phê duyệt các phương án bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn về hệ thống kỹ thuật của các Tòa nhà. Kiểm tra kết quả thực hiện.
 3. Quản lý chuyên cần, đôn đốc thực hiện công việc tại các Ban quản lý để đạt kết quả tốt.
 4. Xây dựng và giám sát việc thực hiện, tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình liên quan hoạt động Quản lý vận hành và các quy trình phối hợp liên quan.
 5. Chủ trì tiếp nhận bàn giao quản lý vận hành các dự án từ Ban QLDA, CĐT hoặc BQT.
 6. Lập kế hoạch nguồn thu và chi phí hoạt động trực tiếp/chi phí sản xuất hằng năm và giám sát thực hiện để đảm bảo nguồn thu, tiết kiệm tối đa chi phí hằng tháng.
 7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quy định quản lý chăm sóc, bảo trì toàn bộ tài sản thiết bị thuộc các Công ty Bất động sản Công ty đang quản lý theo hợp đồng quản lý hoặc tương đương.
 8. Giám sát việc lựa chọn, quản trị Hợp đồng và giám sát thực hiện hợp đồng đối với các dịch vụ thuê ngoài phục vụ công tác quản lý Bất động sản.
 9. Quản lý, bố trí điều động nhân sự tại Phòng Kế hoạch – Vận hành – Kinh doanh và các Ban quản lý trực thuộc.

III. Công tác Kinh Doanh:

 1. Lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, khai thác bất động sản (các lĩnh vực quản lý tòa nhà, cao ốc VP, chung cư cao cấp…).
 2. Phối hợp tiếp thị, tìm kiếm dự án mới để quản lý vận hành; Chủ trì công tác đấu thầu, thẩm định KH lựa chọn nhà thầu, chấm thầu, trình duyệt đơn vị trúng thầu…
 3. Chủ trì lập kế hoạch và thực hiện việc tìm kiếm, đàm phán với khách thuê văn phòng, mua BĐS hoặc các dịch vụ mà công ty cung cấp theo kế hoạch được duyệt.
 4. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo Ban Điều hành công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp Đại học Kỹ sư cơ điện/Nhiệt/Điện/Xây dựng, cử nhân QTKD/Kinh tế hoặc tương đương.

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm đảm nhận các chức danh Quản lý về mảng vận hành tại các đơn vị Quản lý vận hành tương đương.

– Có khả năng tư duy tổng hợp, kỹ năng nắm bắt công việc, báo cáo tổng hợp.

– Quản trị quyết đoán, rành mạch.

– Khả năng lập và điều hành kế hoạch.

– Có sức lan tỏa, đào tạo, phát triển được đội ngũ nhân viên.

– Xây dựng hệ thống quy trình, nguyên tắc làm việc hiệu quả.

Ứng viên nộp hồ sơ qua email: Phong.HCNS@hadopm.com.

Hotline 035 3939 576.

Thời hạn tuyển dụng: 30 ngày

Add a Comment

Your email address will not be published.